Запис до лікаря
0
Вибране
Ви додали 0 товарів
0 0
Кошик
Ви додали 0 товарів на суму 0 грн

П О Л О Ж Е Н Н Я
про бонусну програму
«ЛЮКСОПТИКА» та «MY I BY LUXOPTICA»

Це Положення про бонусну програму «ЛЮКСОПТИКА», та «MY I BY LUXOPTICA» (далі – «Положення») встановлює офіційні умови участі Учасників в бонусній програмі, що визначають період, умови і порядок участі в Програмі. Положення розроблено на підставі Цивільного кодексу України, законів України «Про захист прав споживачів», «Про інформацію», «Про захист персональних даних» та інших нормативно – правових актів України.

 

1. ТЕРМІНИ ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ПОЛОЖЕННІ 

1.1. «Організатор» – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРОКО» (код за ЄДРПОУ 31905094, місцезнаходження - Україна, 04053, місто Київ, вулиця Воровського, будинок 9, літ. Б), юридична особа, що створена та діє на підставі чинного законодавства України.

1.2. «Учасник» або «Учасники» Програми – фізична особа (громадянин/громадянка України, що досяг/досягла 18-річного віку), яка підтвердила свій намір брати участь у Програмі, виконавши вимоги приєднання до Програми, викладені в цьому Положенні. Учасниками Програми не можуть бути юридичні особи.

1.3. «Програма» – це бонусна програма, спрямована на заохочення клієнтів – потенційних Учасників, яким надаються спеціальні умови придбання Товарів, що реалізуються в мережі оптик «ЛЮКСОПТИКА» та «MY I BY LUXOPTICA» (далі – Оптики), власником яких є Організатор.

1.4. «Бонусна карта» – пронумерована неіменна пластикова машинозчитувальна картка встановленого зразка, захищена від підробки, або віртуальна карта без фізичного носія, яка надається клієнтам Оптик, за встановленими цим Положенням умовами проведення Програми. .

1.5. «Анкета» – формуляр, затверджений Організатором, до якого клієнт вносить номер Бонусної карти, ідентичний номеру, зазначеному на наданій йому Бонусній карті, при заповненні і підписанні якого клієнт надає свою згоду на участь в Програмі за встановленими цим Положенням умовами, та набуває статус Учасника.. Кожна Бонусна карта супроводжується Анкетою (Додаток № 1 до Положення). Анкету призначено для передачі представнику Організатора (працівнику Оптики) після її заповнення клієнтом.

1.5.1. Заповнення Анкети, в якій зазначаються дані Учасника (прізвище, ім’я, по батькові, контактні координати), є обов’язковою умовою отримання Бонусної карти. Дані Учасників включаються до комп’ютерної бази зареєстрованих Учасників з метою забезпечення реалізації правовідносин у сфері фінансово-господарської діяльності, що вимагають обробки персональних даних фізичних осіб на умовах та порядку, визначених Законом України «Про захист персональних даних». Шляхом підписання Анкети Учасник надає свою добровільну згоду Організатору, як Володільцю персональних даних, на обробку своїх персональних даних.

1.5.2. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу - Учасника, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.5.3. Володілець персональних даних – юридична особа - Організатор, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки визначені цим Положенням.

1.6. «Бонус» – одиниця обліку бонусних привілеїв, яка використовується Організатором з метою заохочення Учасників, та яка зараховується на Бонусний рахунок при придбанні Учасником Товарів в Оптиках. Накопичені Бонуси можуть бути використані Учасником в якості знижки, при здійсненні розрахунків за придбані Товари в Оптиках.

1.7. «Бонусний рахунок» – сукупність облікових та інформаційних даних Учасника в автоматизованій системі Організатора, про кількість нарахованих і списаних Бонусів. Бонусний рахунок відкривається на ім'я Учасника, у порядку, передбаченому Положенням.

1.8. «Особистий кабінет» – персональний розділ Сайту, який містить дані для авторизації Учасника (номер телефону/електронна адреса і пароль), необхідні для ідентифікації Учасника при користуванні Сайтом, а також його персональні дані. Доступ до Особистого кабінету клієнт отримує з моменту набуття статусу Учасника, що визначається п. 1.5 цього Положення. Особистий кабінет дозволяє Учаснику дізнаватися інформацію про стан Бонусного рахунку, здійснювати покупки Товару, переглядати свої персональні дані, брати участь в акціях, змінювати пароль доступу до Особистого кабінету та свої персональні дані.

1.9. «Контакт центр» – багатоканальний інструмент, який вирішує завдання комунікації з клієнтами (Учасниками) за допомогою різних каналів зв'язку: веб-чати, електронна пошта, месенджери, соцмережі тощо. Складовою Контакт-центру є Колл-центр, що надає підтримку за допомогою голосового зв’язку за телефонним номером 0 800 30 98 97. Всі дзвінки за вказаним номером зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України є безкоштовними.

1.10. «Місце проведення Програми» – мережа оптик «ЛЮКСОПТИКА» та «MY I BY LUXOPTICA», на території України.

1.11. «Веб-сайт» – веб-сторінка, що належить Організатору та є доступна під єдиним доменним ім’ям: www.luxoptica.ua, за допомогою якого в тому числі здійснюється інформаційна підтримка Учасника. Інформацію про умови Програми та конкретних акцій можна отримати на Веб-сайті.

1.12. «Спеціальні Акції» – будь-які спеціальні акції, які проводяться в Місцях проведення Програми, носять загальний або локальний характер.

1.13. «Товар» (»Товари») – окуляри від сонця (сонцезахисні окуляри), окуляри (оптичні), оправи до окулярів, оптичні лінзи, м’які та жорсткі контактні лінзи, лінзи накладні оптичні, лорнети, моноклі, пенсне, оправи до пенсне, аксесуари, розчини та краплі для контактних лінз, біологічно-активні добавки (БАДи), подарункові сертифікати, та інша продукція, шо представлена до продажу клієнтам (Учасникам) в Оптиках.

1.14. Персональні данні – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу (клієнта/Учасника), яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.15. Згода на обробку персональних даних – добровільне волевиявлення клієнта – Учасника (фізичної особи, за умови її поінформованості), щодо надання дозволу на обробку його персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі, при заповненні паперового примірника Анкети, або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода надається під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі (на Веб-сайті, при заповненні Анкети) Організатора шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

1.16. База персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

 

2. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ПРОГРАМИ 

2.1. Метою Програми є:

– залучення нових клієнтів;

– створення привабливих умов для існуючих та потенційних клієнтів, а також їх стимулювання щодо придбання Товарів в Оптиках, та на Веб-сайті що, в свою чергу, дозволить збільшити обсяги прибутку Організатора та оптимізувати оборот грошових коштів.

2.2. Впровадження Програми дозволить отримувати достовірні відомості про здійсненні покупки Учасників, здійснювати контроль за наданням знижок, сегментувати клієнтську базу по різним показникам, що надасть можливість проаналізувати та покращити маркетингову діяльність Організатора, зменшити витрати на інформування Учасників про різноманітні акції, які проводяться Організатором.

 

3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ 

3.1. Програма є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені Організатором, що укладається шляхом приєднання клієнта до Програми, що визначається моментом набуття клієнтом статусу Учасника. Учасник не може запропонувати свої умови Програми.

3.2. Програма не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу.

3.3. Програма діє на території України, (інформація про адреси Оптик розміщена на Веб-сайті). Умови конкретних акцій, що проводяться Організатором з метою заохочення клієнтів, можуть встановлювати перелік населених пунктів, на території яких діє/не діє конкретна акція.

3.4. Плата за участь у Програмі не справляється.

 

4. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ 

4.1. Долучаючись до Програми, Учасник тим самим надає Організатору свою добровільну згоду на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем) ) його персональних даних (а саме даних, що не становлять особливий ризик та не підлягають повідомленню Уповноваженому з прав людини), з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень, без будь-яких часових обмежень, в тому числі в рекламних цілях – для надсилання інформації та повідомлень, і т.д. У розумінні Закону України «Про захист персональних даних» Організатор володіє персональними даними, що будуть зібрані в приєднання Учасників до Програми, затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки персональних даних, здійснює обробку персональних даних.

4.2. Мета обробки персональних даних – забезпечення реалізації правовідносин у сфері фінансово-господарської діяльності, що вимагають обробки персональних даних фізичних осіб на умовах та в порядку, визначених Законом України «Про захист персональних даних». Учасник погоджується з тим, що надаючи свою згоду Організатору на обробку персональних даних, тим самим надає згоду Організатору самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до персональних даних такого Учасника, відповідно до зазначеної мети та за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних.

Учасник надає згоду на обробку його персональних даних для отримання рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про Спеціальні акції та іншої інформації, що стосується діяльності Товариства. Для цілей, передбачених цим пунктом, Товариство має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Учасника, відправляти SMS-повідомлення та здійснювати дзвінки на вказаний в Анкеті телефонний номер

4.3. Надаючи Організатору належним чином заповнену Анкету у паперовому та/або електронному вигляді, яка містить персональні дані і здійснюючи будь-які дії в рамках реалізації Програми, Учасник висловлює свою однозначну згоду з умовами визначеними цим Положенням.

4.4. Учасник Акції має право відкликати свою згоду, направивши підписане письмове повідомлення про відкликання Організатору за адресою: 01103 м. Київ, вул. Бойчука Михайла, 26, офіс 62. При відкликанні згоди на обробку персональних даних, дані Учасника що мстяться у базі персональних даних Організатора, автоматично виключаються із бази, а Учасник втрачає статус «Учасника» та більше не приймає участі в Програмі, а всі накопичені та невикористані бонуси анулюються.

4.5. Організатор гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації й надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством України.

4.6. Учасник підтверджує і гарантує, що вся надана ним інформація під час реєстрації на Веб-сайті та при заповненні Анкети є достовірною.

4.7. Учасник визнає, що в разі недбалого ставлення ним до безпеки і захисту його персональних даних і даних для авторизації в Особистому кабінеті, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до Особистого кабінету, в тому числі до персональних і інших даних Учасника. Організатор не несе відповідальності за шкоду, заподіяну несанкціонованим доступом третіх осіб до персональних даних Учасника.

4.8. Учасник несе відповідальність за достовірність наданих ним в Анкеті персональних даних, а також за внесення до них змін, викладених в заяві про внесення змін до персональних даних, в разі її подачі Учасником.

 

5. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ТА АКТИВАЦІЇ БОНУСНОЇ КАРТИ: 

5.1. Бонусну карту можна отримати в Оптиках, або замовити її на Веб-сайті Організатора.

5.2. Для того, щоб отримати Бонусну карту, клієнту необхідно заповнити Анкету, ознайомитися з умовами Програми встановленими цим Положенням і виконати всі викладені в Положенні вимоги.

5.3. Бонусна карта активована для накопичення бонусів з моменту її видачі Учаснику.

5.4. Кожен Учасник має право зареєструвати на своє ім'я тільки одну Бонусну карту. У разі реєстрації Учасником кількох карт, дійсною вважається та, яка була оформлена першою, а решта карт визнаються недійсними. Бонуси, накопичені на Бонусний рахунок з використанням недійсних карт, анулюються.

5.5. Якщо у Покупця є Дисконтна Карта, йому надається можливість безкоштовно обміняти її на Бонусну. Для цього потрібно звернутися в будь-яку Оптику Організатора.

5.6. На Користувачів 20% Дисконтної карти «ЛЮКСОПТИКА» не поширюється дія Програми. При придбанні Товарів в Оптиках Організатора, На Користувачів 20% Дисконтної карти «ЛЮКСОПТИКА» поширюються «Правила проведення дисконтної програми «ЛЮКСОПТИКА», «MY I BY LUXOPTICA» проте, вони можуть долучитися до Програми за власним бажанням, в порядку, передбаченому цим Положенням.

5.7. Бонусна карта, бонуси і права, надані Учаснику, не можуть бути продані, передані, відступлені третій особі або використані в іншому порядку, ніж зазначено в Положенні. Бонусна карта є персональною і являється власністю Організатора.

 

6. ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ АНКЕТИ 

6.1.Анкету Учасник може заповнити зручним для нього способом: паперовий варіант Анкети, який можливо отримати в Оптиках Організатора, або електронний варіант Анкети, який розміщений на Веб-сайті. У разі заповнення електронного варіанта Анкети, Учасник має можливість отримати Бонусну карту разом із замовленням, у разі здійснення покупки Товару, або звернутися в Оптику Організатора самостійно. У разі заповнення паперової Анкети, Учасник зобов'язаний правдиво і розбірливо заповнити всі поля Анкети, поставити свій особистий підпис у спеціальній графі Анкети і передати її представнику Організатора (співробітнику Оптики).

6.2. Якщо клієнт, який виявив бажання стати Учасником Програми, відмовляється від заповнення Анкети – він не набуває статусу Учасника, а його участь в Програмі не настає.

 

7. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ БОНУСІВ 

7.1. Бонуси нараховуються на Бонусний рахунок Учасника при придбанні ним Товарів в готівковій чи безготівковій формі, пропорційно фактично сплаченій сумі вартості покупки, зробленої Учасником в місцях проведення Програми, з розрахунком 1 (одна) гривня = 0,1 (одна десята частина) Бонусу. На Товар, на який поширюються умови сезонних акцій, спеціальних пропозицій, або спеціальних цін нарахування Бонусів становитиме у розмірі 1 (одна) гривня = 0,05 (п’ять сотих частини) бонусу.

7.2. Бонуси доступні для нарахування після здійснення оплати повної вартості Товару. У випадку здійснення покупки Товару, який виготовляється на замовлення, Бонуси доступні для нарахування з моменту фактичної передачі Товару Учаснику.

7.3. Бонуси нараховуються протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту здійснення покупки чи з моменту фактичної передачі Товару Учаснику, у випадку, передбаченому п. 7.2. Положення.

7.4. Бонуси нараховуються за купівлю Товарів, наявних в асортименті в місцях проведення Програми. Нарахування та списання Бонусів не поширюється на послуги (діагностика зору, ремонт окулярів, обстеження лікаря-офтальмолога і т.п.) які надаються в місцях проведення Програми та при купівлі подарункових сертифікатів, запчастин.

7.5. При оплаті Товару з використанням Подарункового сертифікату, Бонуси нараховуються згідно з умовами, описаними у п. 7.1.

7.6. Для нарахування Бонусів Учаснику необхідно надати свою Бонусну карту продавцю або назвати свій номер мобільного телефону, який був зазначений в Анкеті Учасника.

7.7. Для накопичення більшої кількості Бонусів Учасник може брати участь в Спеціальних акціях Програми, які проводяться в місцях проведення Програми. Умови Спеціальних Акцій та розміри Бонусів публікуються на Веб-сайті або повідомляються іншим доступним для Учасників способом, на вибір Організатора.

7.8. У разі, якщо Бонуси з яких-небудь причин не будуть зараховані на Бонусний рахунок Учасника протягом 2 календарних днів, Учасник має право звернутися до Оптики Організатора, де було придбано Товар, обов'язково пред'явивши при цьому копію фіскального касового чи товарного чека, Бонуси по якому не були зараховані. Звернення може бути розглянуто, і Бонуси можуть бути зараховані на Бонусний рахунок тільки за умови пред'явлення чека або його копії. У разі придбання Товару на Веб-сайті - необхідно зателефонувати в Колл - центр для вирішення цього питання.

7.9. Учасник має право накопичувати Бонуси на Бонусний рахунок протягом всього періоду дії Програми на умовах, визначених Положенням.

 

8. ПОРЯДОК ПОГАШЕННЯ БОНУСІВ (НАДАННЯ ЗНИЖОК) 

8.1. Право на отримання знижки шляхом списання раніше накопичених Бонусів наступає лише після внесення персональних даних Учасника в Базу персональних даних, згідно з умовами Положення.

8.2. Бонуси доступні для використання (списання) після спливу 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту їх нарахування.

8.3. Учасник має можливість скористатися правом на отримання знижки шляхом списання раніше накопичених Бонусів у розмірі:

- не більше 50 % від вартості одиниці Товару при придбанні аксесуарів для окулярів, оптичних лінз, оптичних окулярів, оправ до окулярів та сонцезахисних окулярів;

- не більше 30 % від вартості одиниці Товару при придбанні аксесуарів контактної корекції зору (контейнери для лінз, пінцети і т.д), БАДів, розчинів та крапель;

- не більше 20 % від вартості одиниці Товару при придбанні жорстких контактних лінз.

- не більше 10% від вартості одиниці Товару при придбанні м’яких контактних лінз.

8.4. Учасник має право отримати знижку на весь Товар, наявний в місцях проведення Програми, за винятком подарункових сертифікатів, запчастин, Товару на який поширюються умови сезонних акцій, спеціальних пропозицій або спеціальних цін та послуг (діагностика зору, ремонт окулярів, обстеження лікаря-офтальмолога і т.п.)

8.5. В момент отримання знижки, з Бонусного рахунку списується кількість Бонусів пропорційно розміру знижки з розрахунком 1 (один) Бонус = 1,00 (одна) гривня. Списати з рахунку Учасника можна лише таку суму Бонусів, що є цілим числом.

8.6. Для отримання знижки за рахунок раніше накопичених Бонусів Учасник повідомляє представника Організатора (співробітника Оптики) на місці проведення розрахункових операцій, безпосередньо перед здійсненням покупки, про те, що бажає здійснити часткову оплату Товару за рахунок Бонусів, для цього Учаснику необхідно надати свою Бонусну карту співробітника Оптики або назвати свій номер мобільного телефону, який був зазначений Анкеті Учасника. У випадку здійснення покупки на Веб-сайті, Учаснику необхідно зазначити, що він бажає здійснити оплату Товару частково за рахунок Бонусів в спеціально відведеній для цього графі.

8.7. Накопичені Бонуси можуть бути використані (списані) тільки у випадках і в порядку, передбаченому Положенням, і не можуть бути отримані в грошовому еквіваленті.

 

9. КОРЕГУВАННЯ ЗАПИСІВ ПРО КІЛЬКІСТЬ БОНУСІВ НА РАХУНКУ: 

9.1. При поверненні Товару, придбаного Учасником в рамках Програми, Організатор має право списати з його Бонусного рахунку ту кількість Бонусів, яка була зарахована на Бонусний рахунок при придбанні Учасником зазначеного Товару.

9.2. При поверненні Учасником Товару, частково оплаченого готівковими коштами, а частково за рахунок накопичених Бонусів у вигляді зменшення вартості Товару (знижки), сплачена готівкою частина суми покупки повертається готівкою, а решта, у вигляді Бонусів, повертається на Бонусний рахунок.

9.3. Період активності Бонусів на Бонусному рахунку – два календарних роки з моменту їх активації за кожну покупку. Таким чином, Бонуси рівномірно нараховуються за кожну покупку і мають свій життєвий цикл. Невикористані Бонуси після закінчення зазначеного періоду анулюються і відновленню не підлягають. Анулювання Бонусів відбувається в хронологічному порядку починаючи з самих ранніх.

9.4. Інформацію про стан Бонусного рахунку можливо перевірити в Особистому кабінеті Учасника, зателефонувавши за номером Колл-центру, а також на чеку, при здійсненні покупок в місцях проведення Програми.

 

10. ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНИХ КАРТ 

10.1. У разі втрати Бонусної карти, Учасник повинен негайно повідомити про це Товариство, зателефонувавши в Колл-центр або звернувшись до Оптики. Після ідентифікації Учасника (Учасник зобов′язаний назвати своє ПІБ та номер телефону, вказаний в Анкеті) Організатор протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин блокує Бонусну карту і Бонусний рахунок.

10.2. Всі операції по заблокованій Бонусній карті стають недоступні. Розблокування Бонусної карти і активація Бонусного рахунку проводиться шляхом видачі нової Бонусної карти (віртуальної, без фізичного носія). Для цього Учаснику необхідно звернутися в Оптику та провести повторну ідентифікацію (назвати ПІБ та номер телефону, вказаний в Анкеті), після чого Учаснику видається нова Бонусна карта (віртуальної, без фізичного носія) в порядку, передбаченому Положенням.

10.3. При отриманні Учасником нової Бонусної карти, Бонусний рахунок старої Бонусної карти зберігається і переноситься на нову.

10.4. Учасник має право припинити свою участь в Програмі в будь-який час, написавши письмову заяву в Оптиці, або іншим способом, визначеним Організатором. У цьому випадку участь в Програмі припиняється, Бонуси анулюються.

 

11. СКАСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

11.1. Організатор залишає за собою право призупинити або скасувати Програму в будь-який час, повідомивши Учасників за 20 (двадцять) календарних днів до її завершення, шляхом розміщення інформації на Веб-сайті.

11.2. Організатор не несе відповідальності за неотримання або нерозуміння Учасником інформації про призупинення або скасування Програми, якщо повідомлення було розміщено згідно з Правилами, визначеними Положенням.

11.3. Бонуси, що залишилися на Бонусних рахунках Учасника після дати скасування Програми, анулюються.


12. ІНШІ УМОВИ 

12.1. Інформування про проведення Програми здійснюються за допомогою розміщення інформації на Веб-сайті, в Оптиках Організатора, в соціальних мережах, трансляції інформації по радіо, шляхом відправленням смс-повідомлень на номера Учасників та їх електронні адреси (на вибір Організатора). З умовами Програми можна ознайомитися на Веб-сайті та в Оптиках Організатора.

12.2. В силу постійного вдосконалення Програми, Організатор залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до Положення в будь-який час без попереднього повідомлення про це Учасників. Інформація про зазначені зміни буде розміщуватися на Веб-сайті.

12.3. Організатор має право на проведення в рамках Програми Спеціальних Акцій для Учасників.

12.4. Учасники, які беруть участь в Спеціальних акціях Програми, повинні ознайомитися з правилами таких Акцій та дотримуватися їх умов.

12.5. З усіх питань, пов'язаних з участю Учасників в Програмі, Учасники мають право звернутися в Колл-центр.

12.6. У випадку вчинення Учасником неправомірних дій, що суперечать умовам цього Положення, Організатор має право заблокувати Бонусну карту Учасника.

12.7. Положення набуває чинності з «29» березня 2022 р. та діє безстроково.