Запис до лікаря
0
Вибране
Ви додали 0 товарів
0 0
Кошик
Для безкоштовної доставки не вистачає 700 грн
Ви додали 0 товарів на суму 0 грн

Правила видачі (придбання) та погашення (обміну) сертифікатів «ЛЮКСОПТИКА»

1. Це Положення визначає правила та умови використання сертифікатів стаціонарної мережі спеціалізованих магазинів оптики «ЛЮКСОПТИКА», власником якої є ТОВ «ІНТЕРОКО» (далі – магазини «ЛЮКСОПТИКА»), з метою стимулювання купівельної спроможності шляхом залучення покупців, їх рідних і знайомих (кінцевих споживачів) до магазинів «ЛЮКСОПТИКА» (в т.ч. інтернет-магазину, що функціонує у вигляді сайту https://luxoptica.ua/), що призводить до підвищення обсягів продажів.


2. Визначення та терміни, що використовуються у Положенні

2.1. Сертифікат – документ у паперовому (або електронному) вигляді з індивідуальним порядковим номером, який, протягом терміну його дії, надає право Утримувачу Сертифіката на придбання товарів в межах Номіналу сертифікату, на території України, із асортименту який є в наявності на дату придбання в магазинах  «ЛЮКСОПТИКА».

Сертифікат є документом, що підтверджує зобов’язання ТОВ «ІНТЕРОКО» передати в майбутньому Утримувачу сертифікату (його пред’явнику) товари на певну суму, що дорівнює номінальній вартості Сертифікату, та право Утримувача сертифікату на отримання цих товарів. Сертифікат не є цінним папером, а також не є грошовим інструментом чи платіжним документом.

2.2. Номінал сертифікату – номінальна вартість Сертифікату, що дорівнює його еквіваленту у гривні, якою обмежується максимальна вартість товарів, які Утримувач сертифікату може придбати в магазинах «ЛЮКСОПТИКА».

Сертифікат не є платіжним документом або цінним папером в розумінні чинного законодавства України.

2.3. Утримувач сертифікату – фізична особа (кінцевий споживач), яка володіє Сертифікатом і має право вимоги за ним, за пред’явленням. Утримувачем може бути «третя особа», якій було передано Сертифікат. Сертифікат не є іменним. Особа що придбала Сертифікат має право подарувати, або іншим чином передати Сертифікат третій особі. ТОВ «ІНТЕРОКО» не несе відповідальності за те, кому і на яких підставах передається Сертифікат його покупцем або третьою особою.

2.4. Право вимоги за сертифікатом – право Утримувача сертифікату вимагати надання товару із асортименту який є в наявності на дату придбання в магазинах «ЛЮКСОПТИКА», в межах Номіналу сертифікату, за його пред’явленням.

2.5. Строк дії сертифікату – строк, протягом якого Утримувач сертифікату має право на отримання товарів в межах Номіналу сертифікату із асортименту який є в наявності на дату придбання в магазинах «ЛЮКСОПТИКА». Після закінчення зазначеного строку Сертифікат не приймається до обміну для придбання товарів.

2.6. Товар(-и) – оптична продукція та аксесуари до неї, в асортименті який є в наявності на дату придбання в магазинах «ЛЮКСОПТИКА»/ інтернет-магазині/ сайті https://luxoptica.ua/  та представлені до продажу.

2.7. Придбання Сертифікату означає згоду Утримувача Сертифікату з цим Положенням.

2.8. Сайт https://luxoptica.ua/ – засіб для представлення та/або реалізації Товару/послуг ТОВ «ІНТЕРОКО», шляхом вчинення електронного правочину. Сайт функціонує у вигляді інтернет-магазину, доступ до сайту якого здійснюється через адресу мережі Інтернет, що складається з доменного імені  - luxoptica.ua.


3. Встановлений зразок Сертифікату:

3.1. Форму та зовнішній вигляд Сертифікату встановлює ТОВ «ІНТЕРОКО».

Зразок Сертифікату:


3.2. В обіг введено Сертифікати наступної номінальною вартістю: 500 (п’ятсот), 1000 (одна тисяча), 3000 (три тисячі) гривень.

3.3. На всіх Сертифікатах проставляється  індивідуальний штрих-код.

3.4. Строк дії Сертифікатів, виданих після  набуття чинності цього Положення становить 1 (один) календарний рік з дня придбання Сертифікату. Сертифікати, що були придбані до «01» січня 2022 року діють до «31» грудня 2022 року включно.

3.5. Номінал сертифікату обов’язково зазначається на Сертифікаті, який приймається до розрахунку при обміні на Товари, вартість яких еквівалентна номіналу Сертифікату. Обмін Сертифікатів на Товари, вартість яких перевищує або дорівнює номіналу Сертифікату проводиться в порядку, встановленому цими Правилами.


4. Порядок обігу та використання Сертифікатів

4.1. Сертифікати встановленого зразка може бути придбаним в магазинах «ЛЮКСОПТИКА», а також на сайті https://luxoptica.ua/, за ціною, що відповідає номіналу такого Сертифікату.

4.2. Сертифікат, не можна обміняти на гроші, не можна повернути, його можна використати виключно в стаціонарної мережі спеціалізованих магазинів оптики «ЛЮКСОПТИКА» (крім інтернет-магазину) шляхом обміну на Товар з асортименту, який є в наявності на дату придбання в магазинах «ЛЮКСОПТИКА». Відповідно може бути три варіанти використання Сертифікату, коли в обмін на Сертифікат придбаваються Товари на суму:

– що дорівнює номінальній вартості Сертифікату;

– більше номіналу ПС;

– менше номіналу ПС.

4.3. Якщо вартість Товару вища за Номінал сертифікату, Утримувач сертифікату має сплатити різницю між вартістю Товару і Номіналом сертифікату. Якщо вартість Товару є меншою за номінал Сертифікату, різниця між вартістю товару і Номіналом сертифікату Утримувачу сертифікату не повертається.

4.4. Вся номінальна вартість Сертифікату використовується при купівлі Товару одноразово і в повному обсязі. Утримувач сертифікату може придбати один і більше одного Товару в межах номіналу Сертифікату.

4.5. Сертифікат можна використовувати одноразово, оскільки після оформлення покупки за допомогою Сертифікату, Сертифікат підлягає вилученню працівником ТОВ «ІНТЕРОКО» в магазині «ЛЮКСОПТИКА».

4.6. При обміні Сертифікатів на Товар допускається сумування їх номіналів.

4.7. Сертифікат в разі його втрати, розкрадання, псування не відновлюється; грошові кошти сплачені при його придбанні, не повертаються.

4.4. Знижки, що діють в магазинах «ЛЮКСОПТИКА» (включаючи знижки за дисконтними картками «ЛЮКСОПТИКА») не діють при придбанні Сертифікатів.

4.5. Знижки за Дисконтними картками «ЛЮКСОПТИКА» (або - ДК) та Сертифікати можуть одночасно використовуватись при придбанні Товарів в магазинах «ЛЮКСОПТИКА».

4.6. В разі повернення Товару, який був придбаний з використанням Сертифіката, повертаються тільки грошові кошти, які були сплачені як різниця між вартістю Товару та Номіналом сертифікату.

4.7. Сертифікати можна використати тільки одноразово, за умови не пошкодження захисного покриття до моменту обміну. Для отримання Товарів у межах Номіналу сертифіката Утримувач сертифіката  повинен передати Сертифікат представнику (співробітнику) ТОВ «ІНТЕРОКО» в магазинах «ЛЮКСОПТИКА».

4.8. Пошкоджені Сертифікати, в достовірності яких у представників (співробітників) ТОВ «ІНТЕРОКО» виникли сумніви, до обміну не приймаються.

4.9. Фактичною датою обміну або використання Сертифікату є дата приймання-передачі Сертифікату в магазинах «ЛЮКСОПТИКА».


5. Утримувач сертифікату має право:

5.1. Обміняти Сертифікат на Товар, ціна якого еквівалентна номіналу Сертифікату;

5.2. Обміняти Сертифікат на Товар, в порядку та на умовах визначених цим Положенням.

5.3. Оформлюючи покупку за допомогою Сертифікату, Утримувач сертифікату підтверджує, що ознайомлений з Правилами видачі (придбання) та погашення (обміну) сертифікатів «ЛЮКСОПТИКА», які опубліковані на сайті https://luxoptica.ua/, що відповідають цьому  Положенню, та погоджується з їх умовами.


6. Додаткові умови

6.1. ТОВ «ІНТЕРОКО» залишає за собою право відмовити Утримувачу сертифікату в обміні Сертифікату на Товар, якщо:

– Утримувач не пред’явив Сертифікат для оплати товарів та послуг, або пред’явив інший документ, що містить ознаки підробки Сертифікату;

– Утримувач сертифікату пред’явив Сертифікат, пошкоджений до ступеня неможливості прочитання його номера, номіналу і знаків захисту.

6.2. ТОВ «ІНТЕРОКО» має право в односторонньому порядку вносити зміни в це Положення. Про зміну Положення ТОВ «ІНТЕРОКО» повідомляє не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до набрання чинності нової редакції Положення, шляхом розміщення відповідної інформації (повідомлення) на Сайті https://luxoptica.ua/. Повідомлення про зміну Положення вважається здійсненим, якщо воно було розміщено на Сайті https://luxoptica.ua/

6.3. Положення набуває чинності з моменту його затвердження заступником генерального директора ТОВ «ІНТЕРОКО» та діє безстроково.


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі (придбання) та погашення (обміну)
сертифікатів «MY I BY LUXOPTICA»

1. Це Положення визначає правила та умови використання сертифікатів стаціонарної мережі спеціалізованих магазинів оптики «MY I BY LUXOPTICA», власником якої є ТОВ «ІНТЕРОКО» (далі – магазини «MY I BY LUXOPTICA»), з метою стимулювання купівельної спроможності шляхом залучення покупців, їх рідних і знайомих (кінцевих споживачів) до магазинів «MY I BY LUXOPTICA», що призводить до підвищення обсягів продажів.


2. Визначення та терміни, що використовуються у Положенні

2.1. Сертифікат – документ у паперовому (або електронному) вигляді з індивідуальним порядковим номером, який, протягом терміну його дії, надає право Утримувачу Сертифіката на придбання товарів в межах Номіналу сертифікату, на території України, із асортименту який є в наявності на дату придбання в магазинах  «MY I BY LUXOPTICA».

Сертифікат є документом, що підтверджує зобов’язання ТОВ «ІНТЕРОКО» передати в майбутньому Утримувачу сертифікату (його пред’явнику) товари на певну суму, що дорівнює номінальній вартості Сертифікату, та право Утримувача сертифікату на отримання цих товарів. Сертифікат не є цінним папером, а також не є грошовим інструментом чи платіжним документом.

2.2. Номінал сертифікату – номінальна вартість Сертифікату, що дорівнює його еквіваленту у гривні, якою обмежується максимальна вартість товарів, які Утримувач сертифікату може придбати в магазинах «MY I BY LUXOPTICA».

Сертифікат не є платіжним документом або цінним папером в розумінні чинного законодавства України.

2.3. Утримувач сертифікату – фізична особа (кінцевий споживач), яка володіє Сертифікатом і має право вимоги за ним, за пред’явленням. Утримувачем може бути «третя особа», якій було передано Сертифікат. Сертифікат не є іменним. Особа що придбала Сертифікат має право подарувати, або іншим чином передати Сертифікат третій особі. ТОВ «ІНТЕРОКО» не несе відповідальності за те, кому і на яких підставах передається Сертифікат його покупцем або третьою особою.

2.4. Право вимоги за сертифікатом – право Утримувача сертифікату вимагати надання товару із асортименту який є в наявності на дату придбання в магазинах «MY I BY LUXOPTICA», в межах Номіналу сертифікату, за його пред’явленням.

2.5. Строк дії сертифікату – строк, протягом якого Утримувач сертифікату має право на отримання товарів в межах Номіналу сертифікату із асортименту який є в наявності на дату придбання в магазинах «MY I BY LUXOPTICA». Після закінчення зазначеного строку Сертифікат не приймається до обміну для придбання товарів.

2.6.Товар(-и)- оптична продукція та аксесуари до неї, в асортименті який є в наявності на дату придбання в магазинах «MY I BY LUXOPTICA» та представлені до продажу.

2.7. Придбання Сертифікату означає згоду Утримувача Сертифікату з цим Положенням.


3. Встановлений зразок Сертифікату:

3.1. Форму та зовнішній вигляд Сертифікату встановлює ТОВ «ІНТЕРОКО».

Зразок Сертифікату:


3.2. В обіг введено Сертифікати наступної номінальною вартістю: 1000 (одна тисяча), 2000 (дві тисячі), 3000 (три тисячі) гривень.

3.3. На всіх Сертифікатах проставляється  індивідуальний штрих-код.

3.4. Строк дії Сертифікатів, виданих після  набуття чинності цього Положення становить 1 (один) календарний рік з дня придбання Сертифікату. Сертифікати, що були придбані до «01» січня 2022 року діють до «31» грудня 2022 року включно.

3.5. Номінал сертифікату обов’язково зазначається на Сертифікаті, який приймається до розрахунку при обміні на Товари, вартість яких еквівалентна номіналу Сертифікату. Обмін Сертифікатів на Товари, вартість яких перевищує або дорівнює номіналу Сертифікату проводиться в порядку, встановленому цими Правилами.


4. Порядок обігу та використання Сертифікатів

4.1. Сертифікати встановленого зразка може бути придбаним в магазинах «MY I BY LUXOPTICA» за ціною, що відповідає номіналу такого Сертифікату.

4.2. Сертифікат, не можна обміняти на гроші, не можна повернути, його можна використати шляхом обміну на Товар з асортименту, який є в наявності на дату придбання в магазинах «MY I BY LUXOPTICA». Відповідно може бути три варіанти використання Сертифікату, коли в обмін на Сертифікат придбаваються Товари на суму:

– що дорівнює номінальній вартості Сертифікату;

– більше номіналу ПС;

– менше номіналу ПС.

4.3. Якщо вартість Товару вища за Номінал сертифікату, Утримувач сертифікату має сплатити різницю між вартістю Товару і Номіналом сертифікату. Якщо вартість Товару є меншою за номінал Сертифікату, різниця між вартістю товару і Номіналом сертифікату Утримувачу сертифікату не повертається.

4.4. Вся номінальна вартість Сертифікату використовується при купівлі Товару одноразово і в повному обсязі. Утримувач сертифікату може придбати один і більше одного Товару в межах номіналу Сертифікату.

4.5. Сертифікат можна використовувати одноразово, оскільки після оформлення покупки за допомогою Сертифікату, Сертифікат підлягає вилученню працівником ТОВ «ІНТЕРОКО» в магазині «MY I BY LUXOPTICA».

4.6. При обміні Сертифікатів на Товар допускається сумування їх номіналів.

4.7. Сертифікат в разі його втрати, розкрадання, псування не відновлюється; грошові кошти сплачені при його придбанні, не повертаються.

4.4. Знижки, що діють в магазинах «MY I BY LUXOPTICA» (включаючи знижки за дисконтними картками «ЛЮКСОПТИКА») не діють при придбанні Сертифікатів.

4.5. Знижки за Дисконтними картками «ЛЮКСОПТИКА» (або - ДК) та Сертифікати можуть одночасно використовуватись при придбанні Товарів в магазинах «MY I BY LUXOPTICA».

4.6. В разі повернення Товару, який був придбаний з використанням Сертифіката, повертаються тільки грошові кошти, які були сплачені як різниця між вартістю Товару та Номіналом сертифікату.

4.7. Сертифікати можна використати тільки одноразово, за умови не пошкодження захисного покриття до моменту обміну. Для отримання Товарів у межах Номіналу сертифіката Утримувач сертифіката  повинен передати Сертифікат представнику (співробітнику) ТОВ «ІНТЕРОКО» в магазинах «MY I BY LUXOPTICA».

4.8. Пошкоджені Сертифікати, в достовірності яких у представників (співробітників) ТОВ «ІНТЕРОКО» виникли сумніви, до обміну не приймаються.

4.9. Фактичною датою обміну або використання Сертифікату є дата приймання-передачі Сертифікату в магазинах «MY I BY LUXOPTICA».


5. Утримувач сертифікату має право:

5.1. Обміняти Сертифікат на Товар, ціна якого еквівалентна номіналу Сертифікату;

5.2. Обміняти Сертифікат на Товар, в порядку та на умовах визначених цим Положенням.

5.3. Оформлюючи покупку за допомогою Сертифікату, Утримувач сертифікату підтверджує, що ознайомлений з Правилами видачі (придбання) та погашення (обміну) сертифікатів «MY I BY LUXOPTICA», які опубліковані на сайті https://luxoptica.ua/, що відповідають цьому  Положенню, та погоджується з їх умовами.


6. Додаткові умови

6.1. ТОВ «ІНТЕРОКО» залишає за собою право відмовити Утримувачу сертифікату в обміні Сертифікату на Товар, якщо:

– Утримувач не пред’явив Сертифікат для оплати товарів та послуг, або пред’явив інший документ, що містить ознаки підробки Сертифікату;

– Утримувач сертифікату пред’явив Сертифікат, пошкоджений до ступеня неможливості прочитання його номера, номіналу і знаків захисту.

6.2. ТОВ «ІНТЕРОКО» має право в односторонньому порядку вносити зміни в це Положення. Про зміну Положення ТОВ «ІНТЕРОКО» повідомляє не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до набрання чинності нової редакції Положення, шляхом розміщення відповідної інформації (повідомлення) на Сайті https://luxoptica.ua/. Повідомлення про зміну Положення вважається здійсненим, якщо воно було розміщено на Сайті https://luxoptica.ua/

6.3. Положення набуває чинності з моменту його затвердження заступником генерального директора ТОВ «ІНТЕРОКО» та діє безстроково.